חיות וילדים - אפשר להרגע?


לדעתי, החיות יודעות יופי עם מי יש להן עסק,

וכשיש להן עסק עם 'גור',

אפילו גור אנושי,

הן מתנהגות בהתאם - 

מה אתם אומרים?

(-:

<a href="http://www.linkedtube.com/UKdS9zw_WAQe994853ab7319c2fe91fa95ff48e715c.htm" mce_href="http://www.linkedtube.com/UKdS9zw_WAQe994853ab7319c2fe91fa95ff48e715c.htm">LinkedTube</a>